När vindkraften kommer till havs följer oändliga möjligheter med! Vi tror att Blekinge som region kommer stärkas och bli mer attraktivt att bo, leva och turista i.

Det kommer att skapas fler jobb, öppna upp för nya affärsmöjligheter och bidra till ökade utbildningsmöjligheter för våra invånare i Blekinge.

Vi jobbar för att investeringarna som görs i vindkraftsbranschen, i så hög grad som möjligt, ska gynna Blekinge och våra invånare i form av jobb, företagande och utbildningar.

© 2017 Sölvesborg Kommun